header -->
En

展馆总图

1号馆:

展馆面积:12000㎡

6202大会议室 150㎡

6201/6203小会议室 75㎡

1

2号馆:

展馆面积:12000㎡

6202大会议室 150㎡

6201/6203小会议室 75㎡

2

3号馆:

展馆面积:12000㎡

6202大会议室 150㎡

6201/6203小会议室 75㎡

3

6号馆:

展馆面积:12000㎡

6202大会议室 150㎡

6201/6203小会议室 75㎡

4

5号馆:

sfsfs

5

6号馆:

6号馆:6号馆:6号馆:

6

7号馆:

6号馆:6号馆:6号馆:6号馆:

7

8号馆:

6号馆:6号馆:6号馆:

8

9号馆:

6号馆:6号馆:6号馆:6号馆:

9
<友情连结> 手机版 重庆国际会议展览中心 贵州制博会组委会官网 合肥国际文化博览会官网 北京市-画廊之家 翟晖_新浪博客